Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr EC/1/8/18, II ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynków wraz ze stolarką/ślusarką okienną i drzwiową, kompleksowy remont dachu oraz wykonanie robót budowlano-remontowych w hali maszynowni Elektrociepłowni Szombierki, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 308/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr EC/1/8/18, II ogłoszenie”

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr EC/3/8/18

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad inwestycją realizowaną w obiekcie Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu (wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/398/13, decyzją z dnia 14 stycznia 2013) na podstawie projektu pn. GENERATOR KULTURY – utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej.

Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr EC/3/8/18”

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr EC/2/8/18, II ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji, złożonej z etapów: (1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Wykończenie, technologia i wyposażenie wielofunkcyjnej sali teatralnej (Sala modrzewiowa wraz z komunikacją w hali pompowni) wraz z otoczeniem budynków” oraz (2) kompleksowe wykonanie robót budowlanych.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych: oddzielnie na etap pierwszy i oddzielnie na etap drugi.

Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr EC/2/8/18, II ogłoszenie”