Aktualności

Oświadczenie Fundacji EC Generator

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące losów dofinansowania projektu pn. „GENERATOR KULTURY – utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej,  zdobytego przez Fundację EC Generator w ramach konkursu dla działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe, z przykrością i rozczarowaniem informujemy, że pismem Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2018 roku zostaliśmy poinformowani o braku możliwości zawarcia umowy na dofinasowanie.

Czytaj dalej „Oświadczenie Fundacji EC Generator”