Uncategorized

Oświadczenie w związku z postem FB opublikowanym przez prezydenta…

W związku z medialnymi doniesieniami na temat rzekomej oferty zakupu nieruchomości stanowiących zabytkowy zespół obiektów EC Szombierki, jaką Prezydent Miasta Bytomia miał w ubiegłym tygodniu złożyć spółce Rezonator S.A. oświadczamy, iż jedynym odnotowanym dotąd działaniem Prezydenta Miasta Bytomia w powyższym zakresie było pismo datowane na dzień 19.05.2019 r. zawierające propozycję nieodpłatnego przekazania przedmiotowej nieruchomości Gminie Bytom w formie darowizny – wystosowane równolegle z odmową uwzględnienia wniosku spółki Rezonator S.A. o zwolnienie jej przez Gminę Bytom z podatku od nieruchomości.

Żadna inna racjonalna i uczciwa propozycja nigdy nie została spółce Rezonator S.A. złożona, a wszelkie enuncjacje medialne w tym zakresie są nieprawdziwe.