Industriada 2019

Czarne złoto – wystawa Muzeum Górnośląskiego

Wystawa industrialnych błyskotek, które swą popularność zawdzięczają pruskiej królowej Luizie, autorce hasła „złoto dałam za żelazo”, słynnej ambasadorce sprawy narodowej, zachęcającej do przeznaczania kosztowności na cele państwowe. Po śmierci ukochanej królowej biżuteria żeliwna noszona była również na znak żałoby.

Czytaj dalej „Czarne złoto – wystawa Muzeum Górnośląskiego”

Aktualności

Oświadczenie Fundacji EC Generator

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące losów dofinansowania projektu pn. „GENERATOR KULTURY – utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej,  zdobytego przez Fundację EC Generator w ramach konkursu dla działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe, z przykrością i rozczarowaniem informujemy, że pismem Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2018 roku zostaliśmy poinformowani o braku możliwości zawarcia umowy na dofinasowanie.

Czytaj dalej „Oświadczenie Fundacji EC Generator”

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr EC/1/8/18, II ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynków wraz ze stolarką/ślusarką okienną i drzwiową, kompleksowy remont dachu oraz wykonanie robót budowlano-remontowych w hali maszynowni Elektrociepłowni Szombierki, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 308/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr EC/1/8/18, II ogłoszenie”

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr EC/3/8/18

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad inwestycją realizowaną w obiekcie Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu (wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/398/13, decyzją z dnia 14 stycznia 2013) na podstawie projektu pn. GENERATOR KULTURY – utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej.

Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr EC/3/8/18”

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr EC/2/8/18, II ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji, złożonej z etapów: (1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Wykończenie, technologia i wyposażenie wielofunkcyjnej sali teatralnej (Sala modrzewiowa wraz z komunikacją w hali pompowni) wraz z otoczeniem budynków” oraz (2) kompleksowe wykonanie robót budowlanych.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych: oddzielnie na etap pierwszy i oddzielnie na etap drugi.

Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr EC/2/8/18, II ogłoszenie”