Fundacja

Fundacja EC Generator

Fundacja EC Generator została powołana w maju 2017 roku przez spółkę Rezonator – właściciela zabytkowego zespołu EC Szombierki w Bytomiu.

Misją fundacji jest rewitalizacja obiektu EC Szombierki i utworzenie w nim nowatorskiego parku kulturalnego, łączącego historię industrialną z technologiami przyszłości.

Statutowym celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego, wspieranie innowacji, przedsiębiorczości, upowszechnianie kultury i sztuki, edukacji i nauki oraz turystyki kulturalnej; rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w oparciu o istniejący potencjał architektoniczny, krajobrazowy i społeczny.

Adres korespondencyjny:
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice

e-mail: kontakt@ecgenerator.pl

Historia

Dzieje elektrowni

29 listopada 1920 roku nastąpił pierwszy rozruch podstawowych urządzeń elektrowni, do których należały wówczas 4 kotły typu Babcock i turbozespół  typu WUMAG o mocy 12,8 MW. W następnych latach uruchomiono 19 kotłów typu Steinmiller, Babcock-Wilcox i Babcock, a także cztery turbozespoły WUMAG i GMA WUMAG. Systemowi turbin o kotłów towarzyszył kompleks urządzeń i budowli pomocniczych, takich jak: zmiękczalnia wody, zbiorniki wody kotłowej, pompy zasilające, pompy wody obiegowej, warsztat mechaniczny, kuźnia, warsztat budowlany, a także chłodnie kominowe (7 sztuk, ostatnia została wyburzona w 2015 roku). W żelbetowych konstrukcjach chłodni znajdowały się: pompy, warsztaty, stolarnie, garaże, a także łaźnia dla kobiet, magazyny, a jeszcze dawniej – stajni dla koni i pojazdów konnych.

Czytaj dalej „Dzieje elektrowni”

Historia

Geneza

Historia Elektrowni Szombierki sięga czasów przed pierwszą wojną światową. Jej początku należy szukać w życiorysie Karola Goduli (ur. 1781, zm. 1848), jednego  największych przemysłowców I połowy XIX wieku na terenie Górnego Śląska, nazywanego też królem cynku. Jego majątek szacowany na 2 mln talarów, obejmował 19 kopalń galmanu, 40 kopalń węgla kamiennego, 3 huty cynku i 28 udziałów w hucie „Karol” oraz majątki ziemskie Szombierki, Orzegów, Bujaków i Pniowy.

Czytaj dalej „Geneza”

Opis Obiektu

EC Szombierki

EC Szombierki jest kompleksem zabytkowych budowli pozostałych po nieczynnej już elektrociepłowni. Uruchomiony w 1920 roku jako elektrownia, jest z najstarszych zakładów przemysłowych Bytomia.  Inwestorem była niemiecka spółka Schaffgotsch Bergwerksgesellschaft GmbH.

Czytaj dalej „EC Szombierki”