Wizja przyszłości

Od generatora energii do generatora synergii

GENERATOR – to innowacyjny i wielopoziomowy projekt edukacyjno-kulturalny planowany w przestrzeni nieczynnej Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu – unikatowego w skali europejskiej zabytku kultury poprzemysłowej.

Obiekt ten ze względu na swój monumentalny wygląd nazywany industrialną katedrą lub cudem architektury Górnego Śląska, powstał w 1920 roku. W latach 50. XX wieku funkcjonująca tu elektrownia była jedną z największych w Polsce, zaś w latach 90. wraz z wygaszaniem jej działalności, obiekt działał jako scena wydarzeń artystycznych i sportowych o międzynarodowym charakterze. W 2011 roku został zamknięty przez ówczesnego właściciela – fińskie konsorcjum Fortum. W październiku 2016 roku EC Szombierki odkupiła polska spółka Rezonator S.A., której misją jest utworzenie w nim nowatorskiego parku kulturalnego, łączącego historię industrialną z technologiami przyszłości.

Projekt, którego realizacja planowana jest na lata 2018 – 2025, ma łączyć funkcje edukacyjne, kulturalne, muzealne, jak i rozrywkowe. Tworzony z myślą o dzieciach i dorosłych, rodzinach i seniorach, profesjonalistach, jak i amatorach. Zapewniający młodzieży i dzieciom szybki dostęp do szerokiego zakresu kultury oraz edukacji artystycznej, a dorosłym rozrywkę połączoną z aktywnym wypoczynkiem i realizacją swoich młodzieńczych marzeń.

Aby spełnić te założenia zakładamy szeroko zakrojoną współpracę z partnerami polskimi i zagranicznymi (w tym unijnymi), sektorami – publicznym, prywatnym i pozarządowym, ale także z grupami nieformalnymi i indywidualnymi pasjonatami kultury, sztuki i architektury postindustrialnej.

Nasza wizja to m.in.:

 • teatr 3D
 • kulturalno – dydaktyczny park wypoczynku dla rodzin
 • Inkubator sztuki (na wzór inkubatorów przedsiębiorczości – promowanie i pomoc dla początkujących artystów oraz grup, poprzez wsparcie infrastrukturalne, sprzętowe, instruktorskie)
 • wielofunkcyjna sala – koncerty, wystawy, przeglądy, targi i inne eventy, centrum konferencyjne
 • zewnętrzny amfiteatr
 • wieża widokowa
 • kampus dla młodzieży – tanie miejsca do spania – warsztaty + wycieczki
 • mediateka
 • studio filmowe, studio nagraniowe

oraz

 • sale dydaktyczne – muzyka, inżyniera dźwięku, zarządzanie muzyką,
 • sale prób dla muzyków
 • muzyczne przedszkole dla dzieci słyszących i niesłyszących

Zapraszamy do współpracy!

Fundacja

Fundacja EC Generator

Fundacja EC Generator została powołana w maju 2017 roku przez spółkę Rezonator – właściciela zabytkowego zespołu EC Szombierki w Bytomiu.

Misją fundacji jest rewitalizacja obiektu EC Szombierki i utworzenie w nim nowatorskiego parku kulturalnego, łączącego historię industrialną z technologiami przyszłości.

Statutowym celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego, wspieranie innowacji, przedsiębiorczości, upowszechnianie kultury i sztuki, edukacji i nauki oraz turystyki kulturalnej; rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w oparciu o istniejący potencjał architektoniczny, krajobrazowy i społeczny.

Adres korespondencyjny:
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice

e-mail: kontakt@ecgenerator.pl