Fundacja

Fundacja EC Generator

Fundacja EC Generator została powołana w maju 2017 roku przez spółkę Rezonator – właściciela zabytkowego zespołu EC Szombierki w Bytomiu.

Misją fundacji jest rewitalizacja obiektu EC Szombierki i utworzenie w nim nowatorskiego parku kulturalnego, łączącego historię industrialną z technologiami przyszłości.

Statutowym celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego, wspieranie innowacji, przedsiębiorczości, upowszechnianie kultury i sztuki, edukacji i nauki oraz turystyki kulturalnej; rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w oparciu o istniejący potencjał architektoniczny, krajobrazowy i społeczny.

Adres korespondencyjny:
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice

e-mail: kontakt@ecgenerator.pl