Jakie były korzyści z funkcjonowania elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu?

Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu

Elektrociepłownia Szombierki jest zabytkowym obiektem, który działał z technologią kogeneracji w cyklu zamkniętym. Centralnym założeniem tej technologii jest efektywne wykorzystanie silników parowych i generatorów prądu do jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Poszczególne komponenty - turbina parowa, generator pary, wymiennik ciepła i generator elektryczny - są połączone ze sobą za pomocą przekładni mechanicznej. Dzięki temu poszczególne komponenty mogą pracować razem jako system, zwiększając swoją wydajność i ogólną moc instalacji.

Elektrociepłownia Szombierki - jak działała?

Elektrociepłownia Szombierki jest dużym, złożonym obiektem, który wykorzystywał ciepło wytwarzane przez spalanie węgla do produkcji energii elektrycznej. Węgiel jest spalany w piecu, a następnie przesyłany przez serię chłodni kominowych, aby usunąć z niego nadmiar ciepła i wilgoci. Para wodna jest następnie skraplana do wody, która jest uwalniana do wieży chłodniczej. Woda jest również używana w tym procesie do odprowadzania popiołu, który jest usuwany. Schłodzona woda wraca do kotła i wytwarza więcej pary. Cykl ten trwa do momentu, gdy cały węgiel zostanie spalony.

Główne elementy elektrowni węglowej to kocioł, systemy transportu paliwa, chłodnie kominowe, komin spalin, piece koksownicze (do produkcji koksu), turbogenerator wysokotemperaturowy (HGT) oraz dwa zespoły prądotwórcze. Każdy zespół prądotwórczy składał się z jednej lub więcej wytwornic pary i powiązanych z nimi turbogeneratorów parowych (STG). Wszystkie komponenty połączone były ze sobą rurociągami, które przenoszą energię cieplną z kotła do turbiny poprzez wał generatora. Systemy obsługi paliwa obejmują systemy dostarczania paliwa, systemy usuwania popiołu oraz elementy systemu sterowania, takie jak mierniki poziomu i przetworniki ciśnienia.

Elektrociepłownia Szombierki - zalety i wady

Kluczową zaletą Elektrociepłowni Szombierki było jej bezpośrednie wytwarzanie bez konieczności transportu źródła paliw kopalnych. Ponadto, wyprodukowane paliwo mogło być wykorzystane do zaspokojenia szerokiego zakresu potrzeb energetycznych.

Główną wadą EC Szombierki było to, że wymagane były wysokie inwestycje związane z jej funkcjonowaniem. Mogło to być zaporowe dla niektórych projektów lub zastosowań. Ponadto w takich przypadkach może upłynąć więcej czasu, zanim pojawią się korzyści z rozpoczęcia inwestycji. Inną wadą jest to, że tylko niektóre paliwa nadają się do stosowania w elektrociepłowniach. Może to ograniczać ich potencjał wykorzystania w niektórych zastosowaniach. Jednak przy odpowiednim planowaniu i inżynierii korzyści z elektrociepłowni mogą przeważyć nad tymi wadami.

Elektrociepłownia Szombierki nowoczesne technologie

Elektrociepłownia Szombierki była w dawnych latach uważana za wysoce zaawansowaną technologicznie ze względu na zaawansowane metody stosowane do przekształcania energii cieplnej w elektryczną z wysoką wydajnością. System opierał się na zasadach termodynamiki, gdzie gorąca woda była wykorzystywana do wydobycia maksymalnej ilości energii z danej ilości paliwa.

Elektrociepłownia jako centrum sztuki i edukacji

@ecgenerator.pl | 13-12-2022 Dalej

Dziedzictwo kulturowe - przykłady

@ecgenerator.pl | 27-08-2022 Dalej

Na co należy zwrócić uwagę podczas rewitalizacji zabytków?

@ecgenerator.pl | 27-08-2022 Dalej

Zwiedzanie zabytkowej kopalni srebra

@ecgenerator.pl | 07-08-2022 Dalej

Zwiedzanie zabytkowej kopalni węgla

@ecgenerator.pl | 19-07-2022 Dalej

Wystawa poświęcona wydobyciu węgla

@ecgenerator.pl | 14-07-2022 Dalej