Historia elektrowni Szombierki

Dzieje elektrowni Szombierki

Budowa elektrowni Szombierki w Bytomiu rozpoczęła się w roku 1917, a została ukończona około 3 lata później. Początkowo miała być zakładem produkującym amunicję, jednak ze względu na zmianę zapotrzebowania, budowa została przemianowana na elektrownię węglową.

Elektrownia Szombierki - zmiany

Elektrownia Szombierki została wybudowana w 1920 roku przez "Przedsiębiorstwo Elektrowni Bytomskich". Następnie została rozbudowana i zmodernizowana w latach 60-tych XX wieku. Bytom położony jest na prawym brzegu Wisły, mniej więcej na południowy zachód od Krakowa. Miasto jest ośrodkiem przemysłowym od początku XIX wieku, kiedy to produkowało narzędzia żelazne. W XX wieku stał się ważnym ośrodkiem przemysłu ciężkiego. Dziś Bytom produkuje wiele różnych produktów, w tym chemikalia i tworzywa sztuczne.

Elektrownia Szombierki to duży kompleks składający się z kilku pojedynczych jednostek, z których każda produkuje inny rodzaj energii. Istnieją dwie główne jednostki: turbina gazowa i turbina parowa. Są one połączone ze sobą poprzez wspólny wał i generatory napędowe. Turbiny mogą być zarówno jednowałowymi turbinami gazowymi, jak i wielowałowymi turbinami parowymi. Oprócz tych dwóch głównych jednostek, istnieją mniejsze elektrownie pomocnicze, które zasilają różne procesy przemysłowe, takie jak synteza chemiczna i suszarnie rozpyłowe do produkcji farb, powłok i żywic.

Elektrownia Szombierki - rozwój

Elektrownia Szombierki w Bytomiu rozpoczęła działalność w 1920 roku i została pierwotnie wybudowana na potrzeby miasta. Znajdowała się na terenie bogatym w złoża węgla kamiennego i zaopatrywała potrzeby energetyczne nie tylko Bytomia, ale także większej części przyległych terenów.

Elektrownia Szombierki - zwiedzanie

Istnieje kilka możliwości zwiedzania zabytkowej elektrowni. Można obejrzeć kotły i urządzenia przez okna, albo zobaczyć odrestaurowaną turbinę parową. Elektrownia została zbudowana jako część wysiłków Niemiec w celu uprzemysłowienia po I wojnie światowej: Do czasu jej zamknięcia, dostarczała ponad 25 procent zapotrzebowania kraju na energię elektryczną.

Elektrociepłownia jako centrum sztuki i edukacji

@ecgenerator.pl | 13-12-2022 Dalej

Dziedzictwo kulturowe - przykłady

@ecgenerator.pl | 27-08-2022 Dalej

Na co należy zwrócić uwagę podczas rewitalizacji zabytków?

@ecgenerator.pl | 27-08-2022 Dalej

Zwiedzanie zabytkowej kopalni srebra

@ecgenerator.pl | 07-08-2022 Dalej

Zwiedzanie zabytkowej kopalni węgla

@ecgenerator.pl | 19-07-2022 Dalej

Wystawa poświęcona wydobyciu węgla

@ecgenerator.pl | 14-07-2022 Dalej