Dowiedz się więcej o działalności fundacji

O fundacji

Celem fundacji jest wsparcie finansowe i merytoryczne projektów, które służą zachowaniu i rewitalizacji zabytków. Projekty te pomagają w odnowieniu budynków, parków i innych przestrzeni, które są ważne zarówno pod względem architektonicznym, jak i historycznym. Fundacja pomaga także w opłacaniu prac konserwatorskich i restauratorskich w tych miejscach.

Wiele zabytków wymaga opieki i konserwacji. A wielu ludzi, którzy mieszkają w pobliżu tych miejsc, również może z nich korzystać. Tak więc fundacja widzi swoją misję jako pomoc wszystkim, którzy mieszkają lub odwiedzają pobliskie miejsca w ich utrzymaniu.

Dlaczego warto wspierać fundację?

Wspierając renowację zabytkowych budynków i dzielnic, bezpośrednio wspierasz historię, kulturę i tożsamość danej społeczności. Wspieranie lokalnych działań konserwatorskich pomaga w rewitalizacji dzielnic i budowaniu silniejszych społeczności. Wiele fundacji wspiera działania na rzecz ochrony zabytków poprzez udzielanie pomocy finansowej organizacjom, które przewodzą w renowacji domów, kościołów i innych zabytków. Utrzymując budynki historyczne w zasięgu wzroku i chroniąc ich dziedzictwo architektoniczne, pomagasz zachować naszą wspólną historię dla przyszłych pokoleń.

Wspierając wysiłki na rzecz ochrony zabytków, pomagasz zachować przy życiu cenne części naszej historii i inspirujesz nowe pokolenia budowniczych i mieszkańców. Wsparcie od darczyńców takich jak Ty jest kluczowe dla sukcesu tych organizacji, które pracują nad zachowaniem naszej cennej architektury na kolejne lata.

Jak wspierać fundację?

Wspieranie fundacji to wyjątkowy sposób na zapewnienie wsparcia dla ulubionej organizacji charytatywnej. Wspieranie fundacji ma wiele zalet. Jedną z najważniejszych zalet wspierania fundacji jest to, że pozwala ona przekazać pieniądze organizacji charytatywnej, w którą wierzysz i na której Ci zależy. Jest to również mniej kosztowne niż przekazanie darowizny bezpośrednio organizacji charytatywnej, ponieważ fundacje można odliczyć od podatku.

Istnieje kilka sposobów wspierania fundacji. Możesz przekazać pieniądze lub poświęcić swój czas. Możesz także przekazać darowizny rzeczowe, takie jak żywność lub materiały. Wspierając fundację, pomagasz w rewitalizacji zabytkowych budynków i ochronie architektury, którą wszyscy tak bardzo kochamy.